TESTY a materiály k ľahšiemu učeniu sa...

Opakujem si z tretej triedy:

 
 
 
 

   VYBRANÉ SLOVÁ
Testík - vybr. slová po B  Testík - vybr. slová po M  Testík - vybr. slová po P 
Vybrané slová po B  Vybrané slová po M  Vybrané slová po P (1) 
Tajnička (B)  Tajnička (M)  Vybrané slová po P (2) 
 Vybrané slová po B (word)  Vybrané slová po M (word)  Vybrané slová po P (3) 
 Pexeso 1  Pexeso 2   
Vybrané slová   (nepracuje správne v Internet Exploreri a Mozzile) Používajte napr. Google Chrome alebo Operu Vybrané slová   (nepracuje správne v Internet Exploreri a Mozzile) Používajte napr. Google Chrome alebo Operu Vybrané slová   (nepracuje správne v Internet Exploreri a Mozzile) Používajte napr. Google Chrome alebo Operu
Vybrané slová po R (doplňovačka)  Vybrané slová po R (doplňovačka 2)  Vybrané slová po R (dpolňovačka 3) 
Vybrané slová po R (pexeso) Testík - vybr. slová po R  Vybrané slová po Z 
Vybrané slová po S (doplňovačka) 1 Vybrané sková po S (doplňovačka) 2 Vybrané sková po S (doplňovačka) 3
Vybrané slová po S (koše) Vybrané slová po S (strieľačka)  
Vybrané slová po V (1. doplňovačka)  Vybrané slová po V (2. doplňovačka)  Vybrané slová - zhrnutie (priraďovačka) 
   BÁSNIČKY K VYBRANÝM SLOVÁM
Precvič si slová vybrané ..... aj tie nevybrané. (Autorka: Mgr. Miriam Pružincová)
Bojazlivé opice  Bylinkárka  Jazyčnica 
Malý Janko  Mamka  Pyšná princezná 
Pytliak Fero  Rybačka  Učenie 
Učenlivá myš  Výr  Žuvačka 
Vybrané slová - zhrnutie     

 

    TVORENIE SLOV PREDPONAMI
Priraď základ slova k predpone


              Priama reč              

   Spisovné a nespisovné slová

Priama reč - priraďovačka 1

Spisovné a nespisovné slová -

priraďovačka 1 (Autor: V. Jančová)

 

Uprac spisovné a nespis. slová

(Autor: E. Dzurková)

   
 

  ABECEDA

   abeceda  

    SLOVNÉ DRUHY

Slovné druhy - tajnička HRA  
     
     
     

  PODSTATNÉ MENÁ A ICH GRAMATICKÉ KATEGÓRIE

 vzory ŽENA a ULICA - test    Stredný rod - test  V akom páde je podstatné meno?
 Vzory podstatných mien ženského a stredného rodu.  Mužský rod - test V texte urč pád podstatných mien.
Vieš určiť vzory podst. mien stredného rodu? Rod podstatných mien 1 Pády podstatných mien vo vetách
Doplň pádové prípony do pods. mien ženského rodu ROD - Na trhu (testík) Urči pády podst. mien (autor: A. Karchutňáková)
Zaraď pods. mená ženského rodu do vzorov Sú tieto podstatné mená stredného rodu? Opakovanie - rod, číslo, pád
Vyhľadaj podstatné mená stredného rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru MESTO
Vyhľadaj podstatné mená stredného rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru SRDCE
Vyhľadaj podstatné mená stredného rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru VYSVEDČENIE
Vyhľadaj podstatné mená stredného rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru DIEVČA

TAJNIČKY:  

mesto        srdce    vysvedčenie    dievča     

 

Podľa daného pádu a čísla napíš tvar slova Podstatné mená - tajnička
Vyhľadaj podstatné mená ženského, ktoré sa skloňujú podľa vzoru ŽENA
Vyhľadaj podstatné mená ženského, ktoré sa skloňujú podľa vzoru ULICA
Vyhľadaj podstatné mená ženského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru DLAŇ
Vyhľadaj podstatné mená ženského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru KOSŤ
 
Vyhľadaj podstatné mená mužského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru CHLAP
Vyhľadaj podstatné mená mužského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru HRDINA
Vyhľadaj podstatné mená mužského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru DUB
Vyhľadaj podstatné mená mužského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru STROJ
 
Opakovanie VZOROV podstatných mien
Prípony i/í, y v podst. menách (1)
Prípony i/í, y v podst. menách (2)               Prípony i/í, y v podst. menách (3)
Prípony -ov, -ou v podst. menách (1)            Prípony -ov, -ou v podst. menách (2)

    

   SPOJKY
Nájdi vo vetách spojky Doplň spojky do viet
Oprav spoky vo vetách  

 

ZÁMENÁ  
Doplň zámená Pýtaj sa...
List priateľovi - nájdi zámená Doplň zámená do druhej vety
Nájdi ukazovacie zámená Kocúrik - nájdi zámená

 

  ČÍSLOVKY
Napíš číslovky číslicami Napíš číslovky slovom
Číslovky - mix  

 

PRÍSLOVKY  
Nájdi v texte príslovky I.  Nájdi v texte príslovky II.
Ktorá príslovka do radu nepatrí?  

 

  PREDLOŽKY
Nájdi v texte predložky Doplň do viet predložky

 

Na opakovanie učiva 4. ročníka:

Mudráčik

Opakovanie učiva 4. ročníka - test