UČIVO 4. ročníka     
 
 
VYBRANÉ SLOVÁ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTIVAČNÉ ROZPRÁVKY:
 
 
PREDPONY
 
 
 
SPODOBOVANIE
 
 
smiley  Spodobovanie na hranici slov pri splývavej výslovnosti      Spodobovanie na hranici slov - hra 
 
smiley Spodobovanie spoluhlások vo vnútri slova      Spodobovanie vo vnútri slov - hra  
 
 
PRIAMA REČ
 
 
 
PODSTATNÉ MENÁ A ICH GRAMATICKÉ KATEGÓRIE
 
smiley  Vlastné podstatné mená (Autor: Mgr. E. Sobotová)   
 
 
 
 
 
 
 
smiley  Podstatné mená stredného rodu - vzor MESTO (Autorkou tejto prezentácie je skvelá pani učiteľka, Mgr. Evka Sobotová zo ZŠ s MŠ v Brezovici nad Torysou)
 
smiley  Podstatné mená stredného rodu - vzor SRDCE (Autorkou tejto prezentácie je skvelá pani učiteľka, Mgr. Evka Sobotová zo ZŠ s MŠ v Brezovici nad Torysou)
 
smiley  Podstatné mená stredného rodu - vzor VYSVEDČENIE (Autorkou tejto prezentácie je skvelá pani učiteľka, Mgr. Evka Sobotová zo ZŠ s MŠ v Brezovici nad Torysou)
 
smiley  Podstatné mená stredného rodu - vzor DIEVČA (Autorkou tejto prezentácie je skvelá pani učiteľka, Mgr. Evka Sobotová zo ZŠ s MŠ v Brezovici nad Torysou)
 
 
 
 
 
smiley  Podstatné mená ženského rodu - vzor DLAŇ (Prezentáciu zverejňujem s milým súhlasom autorky prezentácie,  MGR. VIERY JANČOVEJ )
 
smiley Podstatné mená ženského rodu - vzor KOSŤ (Prezentáciu zverejňujem s milým súhlasom autorky prezentácie,  MGR. VIERY JANČOVEJ )
 
 
 
 
 

 

 

PRÍDAVNÉ MENÁ A ICH GRAMATICKÉ KATEGÓRIE

 

smiley Prídavné mená

 

 
SLOVESÁ
 
 
 
 
(Milí žiaci, táto prezentácia je umiestnená na www.bezkriedy.sk - prihl. meno a heslo poznáte, ak nie, opýtajte sa ma v škole)
 
(Milí žiaci, táto prezentácia je umiestnená na www.bezkriedy.sk - prihl. meno a heslo poznáte, ak nie, opýtajte sa ma v škole)
 
(Milí žiaci, táto prezentácia je umiestnená na www.bezkriedy.sk - prihl. meno a heslo poznáte, ak nie, opýtajte sa ma v škole)
 
 
 
Ostatné slovné druhy
 
 
 
 
 
OPAKOVANIE UČIVA
 
      MUDRÁČIK