Aulus Gellius: "Knihy sú nemí učitelia."

Viete, že...

 

...deti, ktoré čítajú, majú lepšie výsledky v škole.

...ak sa dieťa stane čitateľom, stane sa lepším v spoločenských aj prírodných vedách.

...ak sa dieťaťu číta nahlas, pomáha to zvyšovať jeho sebadôveru a schopnosť čítať.

...dovoliť dieťaťu, aby si čítalo v posteli, je začiatkom dobrého zvyku.