Mgr. Tímea Matušeková

Jazyčnica

Doplňovačka.

???
Naša malá Zta
jazkom stále kmtá.
je to veľká nezbednica,
ešte väčšia jazčnica.
Keď som tam, tak stále zva.
Nech sa m radšej neozva!
Môj jazk nie je klebetník
v tom Zte nevrovná sa nik.
Pozva ma na návštevu.
Mám k nej ísť? No, neviem veru!
Kamarátkou nazva ma,
ale len keď bva sama.
???