1. - 4. ročník ZŠ  

                  SLOVENSKÝ JAZYK

 

Slovenská abeceda. Hlásky, písmená, slabiky.

 
 
 

Slovné druhy.

            Podstatné mená                         Prídavné mená

   Zámená                     Číslovky                     Slovesá    

 
 
..... na precvičovanie učiva ....
 
  • Prezentácia - autor: Eva Gastnerová (ZŠ Papradno)
      SLOVNODRUHOVO 
 
  • Prezentácie
 
     Predložky 
    Slovesá 
 
  • Spisovné a nespisovné slová
 

Veľké začiatočné písmená.

ZORAĎOVAČKY TAJNIČKY KVÍZY DOPLŇOVAČKY PRIRAĎOVAČKY

 

 

 

   
         
         
         
         
         
 

 

Interpunkčné znamienka. Vety.

ZORAĎOVAČKY TAJNIČKY KVÍZY DOPLŇOVAČKY PRIRAĎOVAČKY

Zoraď slová vo vete v správnom poradí. 

 

Návšteva vo výkričníkove   

vety - cvičenie   

Spájanie slov do viet   
      Bodka, otáznik, výkričník