Predmet výchova umením, ktorý patrí do vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra, nadväzuje na predmety hudobná výchova a výtvarná výchova v predchádzajúcich ročníkoch základnej školy. Má žiakom sprostredkovať živú skúsenosť umenia a svetové a národné kultúrne dedičstvo. Ťažiskovo vychádza z hudobného umenia a z vizuálnych umení – výtvarného, architektúry, dizajnu a filmu. Prierezovo obsahuje prvky literárneho a dramatického umenia.
 

Zámerom tohto predmetu je optimálne formovať osobnosť – emocionalitu a intelekt žiakov tak, aby si prostredníctvom tvorivých činností a komunikácie s umením vytvárali svoj autentický spôsob bytia. Prostredníctvom činnostného vyučovania, vzájomným prepojením tvorivého a objaviteľského princípu vytvárať predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych životných podnetov a znalostí tak, aby sa umenie stalo imanentnou súčasťou života žiakov. 

 

impresionizmus

- kubizmus

- surrealizmus a dadaizmus

- baroko, rokoko

Naučili sme sa robiť zvukový film...

Videá sú zverejnené so súhlasom autorov.

 

Mário Marhevka - Žiguli (oplatí sa pozrieť :D )

Lívia Sirotová - Všetky oči na mne

Michal Pakos - Embéčka

Žaneta Števaňáková - Vianoce

Nina Kováliková - Vianoce 2014 a Nový rok 2015

Matúš Litviak - Zetor

Patrik Hucík - Marry Christmas

Patrik Hajdúk - Brezovica

Eva Lužbeťáková - Najlepšie zážitky so sestrou

Nikola Krnáčová - Priatelia

Veronika Grmanová - Priatelia

Nikola Stančíková - Moja rodina a priatelia

Stanislav Kaník - Žiguli

Tomáš Kaník - Moje zážitky z roku 2013 a 2014

Maroš Osaďan - Zážitky a smútok

 

Dávid Hajdúk - Naše stroje