Mgr. Tímea Matušeková

Vybrané slová po V

Doplň do slov i/í alebo y/ý.
Na vchode začínalo svtať.
Bvame v najvššom dome.
O chvľu k nám zavta jeseň.
Jesenné záhrady zdobia rozkvtnuté chryzantémy.
Na okraji ihrska rastú dva vsokánske topole.
Slný vchor zavjal a ohýbal kmene stromov.
Vr je chránený pred vhubením.
Telefónne číslo si prečítaj na mojej vzitke.
???