KLASIFIKAČNÁ STUPNICA

 

KLASIFIKÁCIA DIKTÁTOV A PRAVOPISNÝCH CVIČENÍ


 • 0,1 chyby - 1 
 • 2,3 chyby - 2 
 • 4,5,6 chýb - 3 
 • 7,8,9 chýb - 4 
 • 10 a viac chýb - 5 


KLASIFIKÁCIA PäŤMINÚTOVIEK 

(15 - 20 príkladov)

 • 0,1 chyby - 1 
 • 2,3 chyby - 2 
 • 4,5,6 chýb - 3 
 • 7,8,9 chýb - 4 
 • 10 a viac chýb - 5 

 

KLASIFIKÁCIA  KONTROLNÝCH TESTOV
 • 100% - 90% - 1 
 • 89% - 75% - 2 
 • 74% - 50% - 3 
 • 49% - 25% - 4 
 •  24%  a menej - 5