Tu nájdete prezentácie, ktoré vytvorili žiaci (možno patríš medzi nich)  a poslali mi ich.

    Žanetka Števaňáková:  

                Písomky pre žiakov 4. ročníka

 

 Lívia Sirotová:

 Podstatné mená

  Číslovky

  Slovné druhy