Čo tu nájdete?

                              

                   

            

Sčítanie a odčítanie do 1000

 

enlightened Čísielko za čísielkom (napíš správne čísla do riadkov)

enlightened Zväčši alebo zmenši čísielka 

enlightened Stovky - Desiatky - Jednotky

Násobenie a delenie

Kartičky ( pre kontrolu klikni na  ) Testíky
Násobilka 1  Násobilka 1
Násobilka 2   Slovné úlohy 1
Násobilka 3  
   
   
   
   
   
   

 

PEXESO DVOJICE
Pexesová násobilka 1           
   

 


 

HRY  
Násobilka 1 - strieľačky      
   

 

 

Zlomky

Slovné úlohy

Porovnávanie čísel do 10 000

Premieňanie jednotiek dĺžky

 

Sčítanie a odčítanie do 10 000