Mgr. Tímea Matušeková

Vybrané slová po M a ....

Nájdi chybné slová a oprav ich.

sa ti ozveme!
Nezabúdate dvere?
Priateľ ma dostal do .
Mamička podala pohár .
V sa nikdy .
si, čo budeš v nedeľu robiť.
môjho života je práca.
Historikov zaujíma .
Požičaj pijak!
Milka urobila veľa .
sa v tráve.
sa toľko!
Slovenska sa predstavila vo večerných šatách.
Dobrej nádeje je v Južnej Afrike.
Mýtnik vyberal pred bránou mesta .
Prechádzali sme nebezpečným .
Malá Miška sa do syra.