Mgr. Tímea Matušeková

Vybrané slová po Z a iné.....

Doplň do slov i/í alebo y/ý.
???
Mcka, naša strakatá mačka, má maškrtný jazček.
Unavený Zdenko veľm zva.
Každoročne prchádza po jeseni zma.
Zmrznutá voda sa nazva ľad.
Pred zmnými prázdninami sa našou školou ozva spev.
Slušne vchovaný žiak nikoho neprezva.
Nepáči sa m prezvka, ktorú s m vmslel.
Jožko ma pozva na lyžovačku.
Mám veľkú zmnicu.
Som uzmená, zstila som, že mám zvšenú teplotu.
Nevládzem ani zsť z postele.
Musm ísť k lekárovi.
Lekár m káže vplaziť jazk a zstí môj zdravotný stav.
Predpše m plulky, ktoré ma určite vliečia.
Verm, že sa chrpky čoskoro zbavm.
Choroba m pokazla celé prázdniny.