Opakovanie z 3. ročníka

Sčítanie a odčítanie čísel do 10 000

enlightened    Odkry obrázok 1 

enlightened    Odkry obrázok 2

 

Porovnávanie

enlightened  Porovnaj (hot po cvičenie)

Násobilka a delilka

 

 

Videá:

Počítanie so zátvorkami:

 

 
Sčítanie a odčítanie so zátvorkami:
 
 

 

Odčítanie štvorciferných čísel:

 
Sčítanie štvorciferných čísel: