Mgr. Tímea Matušeková

Sčítanie do 100 s prechodom cez 10

Nájdi dvojice.
???
25+ 67
56+ 38
23 + 47
18 + 66
55 + 27
8 + 26
72 + 9
16 + 16