Mgr. Tímea Matušeková

??? Zmenšujeme .... zväčšujeme ???

MATEMATIKA

Zmenši alebo zväčši čísla z prvého riadka podľa pokynu.


......................................zväčši desiatky o 4:

........................................zmenši stovky o 1:

.....................................jednotky zmenši o 2:
V daných číslach
444855347224