Mgr. Tímea Matušeková


??? Čísielko za čísielkom :-) ???

MATEMATIKA

Napíš do riadkov správne čísla.
245255265
726728732
628629632633
743753763
424425426
520580600700
665675680
4205208201020
876866856
910909908
700550500
276273270
635620605
7773330