Mgr. Tímea Matušeková

Odčítanie do 100 s prechodom cez 10 ???

Nájdi dvojice.
???
92 - 67
94 - 38
70 - 47
72 - 29
55 - 27
98 - 89
72 - 43
26 - 17