Opakovanie z 3. ročníka

Sčítanie a odčítanie čísel do 10 000

enlightened    Odkry obrázok 1 

enlightened    Odkry obrázok 2

 

Porovnávanie

enlightened  Porovnaj (hot po cvičenie)

TOPlist