Mgr. Tímea Matušeková

Vyplňovačka - mäkčeň

Doplň chýbajúce písmená.
Naa pani uiteka nás uí u od prvej triedy.
Vdy má pripravené zaujímavé súae.
íta nám rozprávky a rozpráva nezvyajné príbehy.
Na stole má poíta, na ktorom nám asto ukazuje velijaké zaujímavosti.
Ak sa jej nieo opýtame a neviem nám ihne odpoveda, vemi rýchlo si to v poítai vyhadá.
???