Mgr. Tímea Matušeková

Vyplňovačka - dve bodky

Nájdi slová, ktoré sú nesprávne napísané.
(Klikni na nesprávne písmenko v slove.)

Môj dedko má pťdesiat rokov.
Je msiarom.
Predáva čerstvé mso.
Naspamť si pamtá ceny všetkých msových výrobkov.
V jeho obchode mu pomáha devť zamestnancov.
???