Mgr. Tímea Matušeková

Vyplňovačka

Doplň chýbajúce písmená.
Kamart Marián mi napsal sprvu.
Pozva ma rno na ryby.
Budeme ich kmiť džďovkami.
Na breh rybnka dme udice.
Jedno miesto je tam nebezpečn.
Voda tam m veľk hbku.
???