Mgr. Tímea Matušeková

Žuvačka

Doplňovačka.

???
Strc Ján sa vybral na rbačku,
sadol si na mäkkú žuvačku.
V rchliku chcel čo najskôr bť,
špnavé nohavice niekam skrť.
K rbníku pršiel, poznal skratku,
miesto rb chytil len kortnačku.
"Vezmem ju deťom ako hračku,
môžu sa s ňou hrať na skrvačku.
Dnes sa m vôbec nedarí,
zjem aspoň koláč brndzový.
???