Mgr. Tímea Matušeková

Výr

Doplňovačka.

???
Vletel vr skalný
na vsoký smrek,
zvkol si tam počúvať
hlasný vskot, škrek.
Z veľkej všky nepočul však
vtie divej zveri,
to sem prišli na vlet
deti z blízkej školy.
Akýže to máte zvk?
V lese máte ticho bť!
??????