Mgr. Tímea Matušeková

Učenlivá myš

Doplňovačka.

???
Jedna malá sivá mš
pod tabuľou mala skrš.
Vbrané slová sa učila,
stále sa pri nich mlila.
"Vyjdi, mška, vyjdi von!"
"Nejdem, ani omlom!
Je to veľm ťažká veda,
naučiť sa m to nedá!
Aj tak o tom mslím si,
že sú to len nezmsly."
???