Mgr. Tímea Matušeková

Rybačka

Doplňovačka.

???
Celý večer strko Rchard
svietil na hnoj baterkou.
V slabom svetle vyrľoval
dvadsať tučných červíkov.
Hneď ich ukrl do krabičky:
"Dobré budú na rbičky!"
Na druhý deň pr rbníku sedí
a do vody unavene hľadí.
Nevie ani náhodou,
čo sa deje pod vodou.
Zatiaľ rchle rbičky
obhrzajú červíčky.
A na háčik vešajú miesto červíka
neporiadok, čo leží na dne rbníka.
Po rbačke strko je si celkom istý,
že doteraz rbník nebol taký čistý.
???