Mgr. Tímea Matušeková

Malý Janko

Doplňovačka.

???
V schravý deň sneh sa spe z oblohy,
Janko vstáva, vyskakuje na nohy.
Chce prekvapiť mamičku, chce urobť všetko,
natrel chlebk so srom, teraz varí mliečko.
Kým sa mlieko nedovarí
pozerá z obloka.
Pred oblokom poletuje
malá hladná skorka.
Jankovi je ľúto vtáčka,
nemá čo dať do zobáčka.
Ab bolo vtáča ste,
semienka mu na sneh spe.
Vtom z kuchyne slný skot ozve sa,
to už mlieko po sporáku leje sa.
Janko, ty s dobrý snček, chcel s spraviť všetko.
Zachránil s skorky, no ušlo ti mliečko.
???