Mgr. Tímea Matušeková

Bylinkárka

Doplňovačka.

???
Stará babka blinkárka
na bliny chodila.
Ab mali viacej moci,
chodila ich zbierať v noci.
Ráno domov plné koše
vonných blín nosila.

Raz, keď prišla do Bstrice,
zavoňal ich malý bček.
Nuž i hneď mu tečú slinky
na voňavé, na blinky.
Trikrát dupol nôžkami,
trikrát trhol rožkami.

Rozboril svoj príbtok
tento hladný dobtok.
Tak to bva, bček letí ulicou,
babka bstro oháňa sa palicou.
Všade vôkol ozýva sa smiech.
Blinkárku zachránil občajný beh.
???