Mgr. Tímea Matušeková

Bojazlivé opice

Doplňovačka.

???
Neďaleko Bstrice
bvajú tri opice.
Občajne hrávajú sa,
boja sa len bka.???

Keď sa zjaví pri bstrine,
blinky si chrumká,
bstro skočia do kuchyne
a ticho tam čušia.
???