Mgr. Tímea Matušeková

Vybrané aj nevybrané slová po P.

Doplň do slov i/í, y/ý.
O krásavici sa veľa rozprávalo. sme sa na cestu, ale nikto nám nevedel pomôcť. ľudí nik nemá rád. Krave tiekli z veľkého sliny. Mamička sa ma ráno , či sa cítim dobre. je vytrvalá burina. O pávovi ľudia hovoria, že je . Janka si na raňajky . Do prsta sa mi trieska. sa , prečo strieľa na zvieratá. Niektoré zvieratá majú . Všetci sme veselú pieseň. Rozhodca na . Pes Rexo sa od blata veľmi . Za zlé činy musíme . Janko sa od hanby.