Mgr. Tímea Matušeková

Zámená

Nájdi zámená.
(na zvratné zámená neklikaj)

Mílý Tomáš!
Srdečne pozdravujem a ďakujem za list zo Školy v prírode. Som rád, že sa páčilo. Aj brat sa tešil. Nemusel sa s deliť o počítač. Už sa veľmi teším na prázdniny. A ? Pôjdeš opäť s k moru? Chcel by som sa s niekedy stretnúť.Odovzdaj pozdrav rodičom a bratovi.
kamarát Jaro. ???