Mgr. Tímea Matušeková

Vybrané slová po R

Doplň i/í alebo y/ý do slov.

dobrý rmrk šeliemstarý Rm
krštálový cukorúrvok z básnepoháre z krštáľu
rdze zlatorha na nábytkuvoda pršti
slová sa rmujúrsavý rstrzniť hladom
krštáľová vodastará skrňaršavá veverčka
rbársky člnrieka Torsamenerálka Kortnica