Mgr. Tímea Matušeková

Vybrané slová po R

Doplň do slov i/í alebo y/ý.
Halušky sa nerobia len s brndzou, ale aj so syrom alebo tvarohom.
Správne narsovať trojuholník nie je také ľahké.
Nerád rskujem.
Za úlohu máme v básni vyhľadať rm.
Na prípravu rzota použijeme nelúpanú ržu.
Rmska rša bola silnou mocnosťou.
Bolo počuť rnčanie skla.
Na hladine Torsy plávali krhy.
Radšej si zahrzni do jazyka.
V tomto zámku žili udatní rtieri.
Okrem rb chovám aj kortnačky.
Strgôň sa ku prnceznej prkrádal každý večer.
Peniaze som rchlo ukrla pod vankúš.
Výstražne zarčal a vrhol sa vpred.
Nasyp mi do kávy krštálový cukor.
Retiazku a prsteň mám z rdzeho zlata.
Daj pozor, aby sa tá krštáľová váza nerozbila.