Vybrané slová po M


Doplň chýbajúce i/í alebo y/ý.
dotieravý hmzzmzol za rohomplatiť mtozlaté mnce
zostal v pomkovepostava sa mhlapriemselné krajinymlo sa usmial
mykol plecompomje pre prasiatkaporcelánová mskazmätené mšlienky
zmsel vetyDukliansky priesmkbiele mšicesta do Mjavy
unavená mseľmnulý roktekuté mdloo desať mnút
prázdniny sa mňajúnebezpečná zmjaodomkať srdciam sa nemlime
v zime sa šmkasmkovať pôdumss SlovenskaMs Dobrej nádeje
um si zubykamarátka Mškapodaj m peropremslené slová