Vybrané slová po B


Doplň chýbajúce i/í alebo y/ý.
srdce bjepekný nábtokliečivá blinazúrivý bvol
mocný bzónosobtné miestohistorické bdlápribjam klinec
papagáj na bdledobjať baterkuhra vybjanátovar na odbt
dobvať hradbcykel na cestematematický kabnetžijeme v blahobte
zlaté rybčkyodbté uškobva v Bstricivybtý zub
občajný papierbstrá koblanový príbtokulomená bľka
smädný Btčanbvalý kamarátobdvaja btkárimalá násoblka
tvrdá slabkavydobť si 1. miestoúbtok snehurozprávková btosť