Mgr. Tímea Matušeková

Vybrané slová po S

Doplň i/í, y/ý do slov.
Na dvore sedí snček Jožko. Spe husiam oblie. Slno spia na seba, lebo sa chcú nastiť. Jožko vypskuje na skorky. Má ršavé vlasy a na kolene snku. Včera spadol z bckla. Uml s koleno a chcel s dať zásp. Mal tam len modrnu.