Mgr. Tímea Matušeková

Vybrané slová po S

Doplň i/í, y/ý do slov.
Smona má rada koníka Svka. Je to slák. Jazdí na ňom k bstrine. Tu sa obaja napjú do sta. Smona má rada sr, on zasa bliny a ovos. Dnes je schravo a nepríjemne. Smona je doma a pše list snovcovi Bstríkovi. Bva v Btči v btovke na sdlisku.