Mgr. Tímea Matušeková

Vybrané slová po S

Doplň i/í, y/ý do slov.
Snovec strka Cyrila s pska ako skorka. Tak ich privoláva, keď im na sdlisku naspe krmivo. Keď sa nastia, trilkujú ako speváci. Smonka obhrza tvrdý sr a brndzové tyčinky. Je horúco a svá zem vyschá. Pôda je úplne spká. Ssle b v nej isto zaspalo. Husi b sa smiali svojim spotom.