Roztrieď podstatné mená na všeobecné a vlastné

Opakujem si

Vyber správnu odpoveď. Podstatné meno je všeobecné alebo vlastné?