Mgr. Tímea Matušeková

SPODOBOVANIE

Doplň do slov spoluhlásky. Do zátvorky napíš tvar slova podľa vzoru.
Prive_ (priviedol) kamarátov! Podaj mi bato_ (batohy).
Nehá () balóny!
Prines domov me ().
Nezabudni priniesť hrubý povra ().
čera ma poštípala čela.
Dáž () klopal na okno.
Starý du () museli spíliť.
Snažím sa mať lepší postre ().
Vyčistili sme poto () za dedinou.
Zabudli sme kúpiť cesna () a cibuľu.
Z lesa vyletel jastra ().
Namo () prádlo do vody.
Okolo domu bol postavený drevený plo ().
Umy si zuby novou zubnou kekou.
Srs () králika je veľmi hustá.
Nákladné auto vyvalilo elektrický stĺ ().
Pozbieraj hra () zo stola.
Na svetri našiel hnedý vla ().
Dal som si gl () vody.
???