Mgr. Tímea Matušeková

Spodobovanie - určovanie spoluhlások podľa znelosti

Urč posledné spoluhlásky v slovách podľa znelosti.
hríb hlas hrad
labuť sokol kraj
trh tŕň strach
krv strom hlt
gong komín chlapec
dub kraj kávovar
stôl pes džbán

???