Mgr. Tímea Matušeková

Spodobovanie s, so, z, zo

Doplň predložky s/so, z/zo.
radoťou začiatku miesta
slaninou piesňou studne
slivkami stromu Stankou
tebou jabĺk koňa
skla zvyku bratom
okna lásky makom
spevom šteniatkami stola

???