Mgr. Tímea Matušeková

SPODOBOVANIE

Vyber jednu z možností, ako vyslovíme spoluhlásku "v" v slove.
Ako v, f alebo u?
vlas vlna včera rovno
včela pevne vejár spev
vstúpiť vkročiť vzduch splav
vliať váha vchádzať krv
svet lev vkrádať sa všetci
vláda vtedy hnev vrátiť
obuv vložiť vtáci vtekať
názov predslov vštepiť odvrávať

???