Mgr. Tímea Matušeková

SPODOBOVANIE

Doplň do slov spoluhlásky.
pove báseňnehá odpadky
čakaj na výťatrénuj mozo
zje pudinrozbi krča
napi sa gl vodyvezmi bato
pohľadaj nocľaudri na gon
nakresli kruvyber sa na tr
prekroč prapoutieraj pra

???