Mgr. Tímea Matušeková

SPODOBOVANIE

Doplň do slov spoluhlásky.
Baka kúpila tvaro.
Na obe budú haluky.
K tomu krča mlieka.
Musím utrieť pra.
Pove mi, ako bolo na svabe.
Uprostre dvora stojí veľký du.
Vypočítal som ľaký príkla.
suse sa potkol o scho.
Vybil si predný zu.
Deko hrá na trúke.
toho si nič nero!
Chlie sa nidy nepreje.
Me je slaký ako mamičkin boz.
Musím vypnúť mozo a dať si dlšiu prestáku.
???