Mgr. Tímea Matušeková

SPODOBOVANIE

Doplň do slov spoluhlásky.
čera som pomáhal bake v záhrake.
Nebola to ľaká práca.
Odrazu ma pichla čela.
Pochytil ma hne.
Zabudol som, že mám rá slaký me.
Dal som si vlký obkla.
Deko Jaku vie hrať na trúke.
Chodieval hrať aj na svaby.
Ja najrašej kreslím.
šetky moje kreby sa páčia môjmu mlašiemu bratovi Jokovi.
Moja kamarátka Ľuka mi požičala roprávkovú kniku.
Jedna strana sa mi rotrhla.
Budem musieť opovedať na nepríjemné otáky.
Najlepšie je povedať pradu.
Potkol som sa o pra a kniha mi spadla na dláku.
???