Mgr. Tímea Matušeková

Spodobovanie na hranici slov pri splývavej výslovnosti
???

Vyber správnu odpoveď.