Mgr. Tímea Matušeková

Spodobovanie na hranici slov pri splývavej výslovnosti

Do slov doplň správnu spoluhlásku a do zátvorky hlásku, ktorú vyslovíš na konci slova.
???
Žalu () nespadol na zem.
Cho () rovno!
Prepá () kamarátovi.
Le () stvrdol.
Mesia () zapadol za les.
Zaja () utiekol.
Počul pla () dieťaťa.
Mám rados () z úspechu.
Dáž () pokropil zem.