Mgr. Tímea Matušeková

Spodobovanie - výslovnosť s, z.

Urč posledné spoluhlásky v slovách podľa znelosti.
s chlebom s fialkou z knihy
z lekárne s galošami z fólie
s balónom z hviezd s piatakmi
s kruhom z džbánu z komína
z budovy z piesku s triedou
z cesty z vlny s džavotom
s hodinami s ťavami z ruky

???