Mgr. Tímea Matušeková

SLOVESÁ

  
Nájdi vo vete sloveso a vyber k nemu správne gramatické kategórie.