Mgr. Tímea Matušeková

Časovanie slovies

Urči gramatické kategórie slovies.
slovesoosobačíslo
umývam
kreslia
recitujete
lyžuje
lakujú
nerysujeme
natáčam
pozeráte
varíš
hreje

???